Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Фрунза Віктор Костянтинович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Одеська залізниця

Фрунза
Віктор
Костянтинович

Начальник Одеської залізниці

Вітаємо зі 150-річчям

Півтора сторіччя тому – 4 грудня 1865 р. – почалася експлуатація одної з перших дільниць новозбудованої Одеської залізниці. Це була дільниця від Одеси до повітового містечка Подільської губернії Балта з відгалуженням від станції Роздільна до станції Страсбург (нині Кучургани). Під час будівництва кілька разів змінювався напрямок заліз­ниці: спочатку її будували на Київ, потім до пристані Паркани як пробну дільницю і тільки згодом прийняли рішення про будівництво до Дніпра з відгалуженням до Паркан.

З того часу залізниця розвивалася стрімкими темпами і на початку ХХ ст. вже сформу­валася нині існуюча мережа залізниць на південно-західній частині нинішньої України, які зараз входять до складу Одеської залізниці.

Впродовж ХХ ст. основні зусилля були спрямовані на збільшення пропускної і перевізної здатності залізничних ліній: будували другі колії, обводи навколо крупних вузлів, долали водні перешкоди. Нові лінії вводили в експлуатацію у невеликих кількостях, переважно до портів, зокрема до портів Іллічівська, Южного, Ізмаїлу. Також у невеликій кількості будували меридиальні залізничні лінії, які мали в основному військово-стратегічне значення.

За перший рік роботи залізниці було перевезено майже 80 тис. пасажирів та 1,8 тис. т вантажів. Минали роки, стале­ва магістраль розбудовувалася, з'єднуючи най­віддаленіші куточки регіонів, охоплювала залізничним сполученням усе більше населених пунктів. У свою чергу функціонування сталевої магістралі дало потужний поштовх до активного розвитку економіки, про­мисловості та торгівлі. На початку роботи надійного транспортного сполучення стабільно забезпечувалися хлібна торгівля, доставка бавовни, цукру, машин та інших імпортних вантажів з Причорномор’я до центральних регіонів держави.

Паровози змінилися тепловозами, а сьогодні залізниця впроваджує зручну та економну електровозну тягу. Але сьогодні, як і 150 років тому, Одеська залізниця – це ва­гома частина транспортної системи нашої держави, а економічне життя областей обслуговування неможливо уявити без залізниці.

Одеська сталева магістраль відрізняється своїм при­морським розташуванням і взаємодіє з дев'ятьма морськи­ми та трьома річковими портами. У межах залізниці функціонує міжнародна поромна переправа. Залізниця бере участь у забезпеченні транспортно-економічних зв'язків більше ніж з півсотнею країн світу і є найвагомішим компонентом процесу транспор­тування у логістичному ланцюзі доставки вантажу від відправника до отримувача. Сьогодні процес доставки ван­тажу до порту та вивантаження для подальшого пере­везення морськими суднами є не тільки трудовою співдружністю, транспортним бізнесом залізничників та портовиків. Це сучасні погоджені технології перевізного процесу, які включають забезпечення перевезень електронним доку­менто­обігом, починаючи від їх планування. Клієнтами залізниці є кілька тисяч підприємств, що здійснюють перевезення таких видів вантажів як нафта, кам’яне вугілля, руда, чорні метали, мінеральні добрива, будівельні матеріали, зернові.

Протяжність Одеської залізниці становить майже 4 тис. км, з яких понад 1,7 тис. електрифіковано. У межах залізниці розташовано 65 міст, 234 селища і проживає майже 10 млн населення. Жителі Вінницької, Кіро­воградської, Миколаївської, Одесь­кої, Херсонської і Черкаської облас­тей регулярно ко­ристуються послугами залізничного транс­порту, адже залізниця зали­шається соціаль­но доступним видом транспорту. Крім того, Одеська залізниця – одне з основних бюджетоутворюючих під­приємств у регіонах обслуговування, яке наповнює державну казну України, своєчасно сплачуючи податки та збори до місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

Головною цінністю залізниці є її працівники, адже саме понад 46 тис. трударів щодня спрямовують свої зусилля на те, щоб у повному обсязі та якісно задовольнити пот­реби населення та економіки областей у перевезеннях, підви­щують ефективність перевізного процесу, ініціюють пошук раціо­налізаторських новацій та економію витрат. Саме згуртованість трудового колективу Одеської залізниці допомагає, незважаючи на усі складнощі нинішньої економіко-політичної ситуації, й надалі плідно працювати на благо транспортної галузі. Турбота про залізничників є одним з важливих аспектів діяль­ності залізниці, тому на високому рівні організовано роботу в соціальній сфері, що забезпечує якісне медичне обслуговування залізничників у відомчих лікарнях, організацію відпочинку та оздоровлення працівників та їхніх дітей, а також щорічну підготовку оздоровчих закладів залізниці до літнього сезону.

За останні роки за визначні досягнення у роботі Одеської залізниці колектив тричі посідав почесні місця у галузевому змаганні трудових колективів залізниць та їх структурних підрозділів (2009, 2011, 2013 рр.). У 2012 р. Одеська залізниця отримала почесний диплом лауреата Всеукраїнської програми «Золоті Руки Країни».

З травня 2014 р. залізницю очолює Віктор Костянтинович Фрунза – досвідчений, енергійний керманич, якому притаманні відповідальність, наполегливість, компетентність і вимогливість до себе і до підлеглих, поєднані з людяністю й небайдужістю до працівників залізничного транспорту. Віктор Костянтинович максимально об’єктивно і неупере­джено підходить до вирішення найскладніших питань, а управлінський досвід, отриманий на Львівській залізниці (що першою переймає європейські тенденції), дозволяє з точністю виявляти вузькі місця та передбачати можливі наслідки, об’єктивно аналізувати ситуацію на ринку ван­тажоперевезень і приймати рішення, які стають запорукою високої якості перевізного процесу.