Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/Товажнянський Леонід Леонідович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Товажнянський Леонід Леонідович

Товажнянський Леонід Леонідович

Доктор технічних наук, професор
Почесний ректор
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
голова Вченої ради НТУ «ХПІ»
Член-кореспондент Національної академії наук України
Почесний академік Національної академії педагогічних наук України
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений працівник вищої школи України

Товажнянський Леонід Леонідович – відомий в Україні і далеко за її межами науковець у галузі хімічної технології, кінетики і каталізу хімічних процесів, тепло- і масообміну в реакторах, реформатор національної вищої технічної освіти.

Народився 26 квітня 1933 р. в м. Слов’янськ Донецької області. Закінчив з відзнакою середню школу № 15 і Слов’янський хіміко-технологічний технікум. У 1954 р. вступив до ХПІ на кафедру машин та апаратів хімічних виробництв. У 1959 р. закінчив інститут з відзнакою та почав працювати на кафедрі. У 1961 р. вступив до аспірантури. Після успішного захисту кандидатської дисертації отримав вчене звання доцента, а захисту докторської дисертації у 1988 році – вчене звання професора. З 1970 р. по 1999 р. працював на посаді проректора ХПІ. У 1999 р. був обраний ректором Харківського політеху. На посаді ректора успішно працював до 2015 р.

Наукові досягнення професора Л.Л. Товажнянського пов’язані з кафедрою інтегрованих технологій, процесів та апаратів університету, яку він очолював понад 30 років. Він є фундатором і керівником вітчизняної наукової школи з теоретичних і експериментальних досліджень кінетики, тепло- і масообміну в хімічних каталітичних процесах, моделювання, розрахунків та конструювання реакторів для промислових виробництв синтезу аміаку, метанолу, концентрованої азотної кислоти, продуктів нафтохімії та теоретичного забезпечення методів інтеграції процесів для підвищення енергоефективності хіміко-технологічних систем у хімічних, коксохімічних, харчових та інших виробництвах. Як науковий лідер, у 1995 р. за підтримки Британської Ради ініціював створення і очолив діяльність Центру енергозберігаючих інтегрованих технологій. Центр став важливою платформою міжнародного науково-технічного співробітництва, де спільно з вченими Великої Британії, Бельгії, Франції, Румунії та Чехії представники наукової школи Л.Л. Товажнянського проводять дослідження. Одним із вагомих результатів діяльності Центру є забезпечення науково-технічного супровіду на заводі «Павлоградхіммаш» розробки та створення автоматизованої системи проєктування пластинчастих теплообмінних апаратів для енергетичних комплексів тепло- і гарячого водопостачання харчової і цукрової промисловості; створена і впроваджена унікальна конструкція спеціального пластинчастого теплообмінника для колон синтезу аміаку, яка не має аналогів у світі; спроєктовані модульні теплоустановки для систем теплопостачання. Під керівництвом професора Л.Л. Товажнянського спільно з «Альфа Лаваль» ( Швеція) було виготовлено і встановлено у вітчизняних урядових установах, житлових комплексах 18-ти областей України понад 2500 теплопунктів, які в експлуатації забезпечили біля 20% економії теплової енергії. Наукові здобутки професора Л.Л. Товажнянського стали важливою складовою Державної премії України в галузі науки і техніки, яку він отримав у 1999 р. Крім того вони знайшли своє відображення у рейтингу вчених проєкту «Бібліометрика української науки», де Л.Л. Товажнянський посідає 7-е місце серед вчених України, які ведуть дослідження в галузі «Технічні науки».

Ректор Л.Л. Товажнянський – видатний організатор університетської освіти і науки. Він створив умови та ініціював комплекс заходів з популяризації та впровадження наукових і освітніх інновацій НТУ «ХПІ».

З ім’ям Л.Л.Товажнянського пов’язані системні здобутки і відзнаки університету: у 2000 р. ХПІ отримав статус Національного вищого навчального закладу України, у 2010 р. — статус дослідницького університету, у 2005 р. ХПІ приєднався до Болонського процесу.

Завдяки ініціативі та особистій участі Л.Л. Товажнянського отримала розвиток матеріальна база НТУ «ХПІ»: збудовано два нових навчальних корпуси, університетський спорткомплекс, спортивно-оздоровчі бази у Фігуровці (Харківська обл.) та в Криму, Науково-дослідницький комплекс інституту «Молнія», Науково-технічна бібліотека.

Автор 620 наукових робіт, серед яких: 315 статей, 23 монографії, 74 підручники та навчальні посібники, 22 авторських свідоцтва та патентів. Підготував 6 докторів та 18 кандидатів технічних наук. Заслуги відомого вченого, талановитого педагога, видатного організатора вищої освіти в Україні відзначені орденом «Знак Пошани» і орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, багатьма іншими нагородами, він обраний Почесним доктором Мішкольцького (Угорщина), Петрошанського (Румунія) університетів, Почесним громадянином Харкова. З 2015 року професор Л.Л. Товажнянський працює радником ректора і обраний головою Вченої ради НТУ «ХПІ», яка забезпечує законодавче підґрунтя для багатогранної діяльності університету. У 2017 році Федерація Всесвітнього Миру (Universal Peace Federation) надала Товажнянському Леоніду Леонідовичу почесне звання Посол миру.