Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/Слюсарчук Василь Юхимович

Слюсарчук Василь Юхимович

Слюсарчук Василь Юхимович

Член-кореспондент НАН України
Доктор фізико-математичних наук, професор
Професор НУВГП
Заслужений працівник освіти України

Василь Юхимович Слюсарчук— відомий український вчений-математик у галузі диференціальних рівнянь і функціонального аналізу.

Народився 24 вересня 1946 року в с. Демчин Бердичівського р-ну Житомирської обл. Закінчив у 1964 р. Милославську середню школу та працював у цій школі вчителем ручної праці 5-7 класів (1964-1965 рр.).

У 1965 р. вступив на математичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, який закінчив у 1970 р. з відзнакою. Після його закінчення продовжив навчання в аспірантурі при цьому ж навчальному закладі, яку закінчив достроково, захистивши в 1972 р. дисертацію «Стійкість розв’язків різницевих рівнянь у банаховому просторі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (під науковим керівництвом своїх вчителів — В.П. Рубаника і Є.Ф. Царкова).

У період 1973-1974 рр. працював на кафедрі прикладної математики та механіки Чернівецького державного університету, обіймаючи посаду асистента, у 1974-1977 рр. — на кафедрі вищої математики Новополоцького політехнічного інституту старшим викладачем та доцентом кафедри. З 1977 р. працює в Українському інституті інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП), обіймаючи посади старшого викладача, доцента, професора та завідувача кафедри вищої математики , зараз — професора.

У 1987 р. захистив дисертацію «Обмежені розв’язки функціональних і функціонально-диференціальних рівнянь» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (науковий консультант — Є.Ф. Царков). Наукові звання доцента і професора отримав у 1980 і 1989 рр. відповідно.

У 2015 р. В.Ю. Слюсарчука було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України (функціональний аналіз, теорія функцій). Він є автором понад 450 наукових та науково-методичних праць, із них — 11 одноосібних монографій і один навчальний посібник з функціонального аналізу з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В.Ю. Слюсарчук спростував гіпотезу Любича про диференційовне відображення, показав щільність множини нерозв’язних задач Коші у просторі всіх задач Коші і випадку нескінченновимірного бананового простору та щільність множини Коші з неєдиними розв’язками у множині всіх задач Коші у випадку банахового простору довільної розмірності. Увів поняття істотно нестійких розв’язків еволюційних рівнянь і дослідив рівняння з такими розв’язками, отримав нові теореми про стійкість і нестійкість за лінійним наближенням еволюційних рівнянь, встановив необхідні та достатні умови оборотності лінійних неавтономних c-неперервних функціонально-диференціальних операторів, встановив необхідні та достатні умови абсолютної стійкості динамічних систем із післядією, знайшов нові умови існування майже періодичних розв’язків лінійних і нелінійних диференціальних, різницевих, диференціально-різницевих та функціональних рівнянь без використання H-класів цих рівнянь. Отримав загальні результати про збіжність числових і операторних рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д’Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Куммера, Єрмакова та інших математиків. Встановив диференціальну ознаку збіжності рядів і невласних інтегралів та нову інтегральну ознаку збіжності рядів, що застосовна до довільних числових, векторних та операторних рядів. Побудував математичну модель Сонячної системи з урахуванням швидкості гравітації. Показав некеплеровість та нестійкість руху двох тіл, спричинені скінченністю швидкості гравітації. Наукові результати В.Ю. Слюсарчука добре відомі світовій математичній спільноті та беззаперечно визначаються нею як вагомий внесок у сучасну математику. Результати досліджень висвітлено в його численних публікаціях і доповідях на наукових конференціях.

В.Ю. Слюсарчук — один із засновників і академік Академії наук вищої школи України (1992 р.).

Педагогічна й освітня діяльність В.Ю. Слюсарчука вагома в підвищенні загального рівня математичної освіти у вищих навчальних закладах.

В.Ю. Слюсарчук є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), заслуженим працівником освіти України (2009 р. ), лауреатом премії імені Ю.О. Митропольського НАН України (2022 р.). Нагороджений Подякою Президента України (2002 р.), Грамотою Верховної Ради України (2015 р.), знаками «Відмінник освіти України» (1996 р.), «За наукові досягнення» (2006 р.) Міністерства освіти і науки України, відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2021 р.). Також нагороджений медаллю імені М.М. Боголюбова та дипломом (Український математичний конгрес, 2001). Є двічі лауреатом Нагороди Ярослава Мудрого (2003, 2017 рр.), академічна нагорода Академії наук вищої школи України.

Талановитий вчений, педагог, людина виняткової працездатності Василь Юхимович Слюсарчук — гордість української нації та України.