Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/Кваша Сергій Миколайович

Кваша Сергій Миколайович

Кваша Сергій Миколайович

Академік НААН.
Доктор економічних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України. Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вітаємо з ювілеєм

Народився 29 вересня 1958 р. у с. Велика Севастянівна Христинівського району на Черкащині. У 1975–1980 рр. навчався в УСГА за спеціальністю «Економічна кібернетика». У стінах рідної академії розпочав професійну діяльність. У складі першої групи науковців університету у 1992 році пройшов трьох місячне стажування у PennState University (США) У період з 1992 року по 1999 р. послідовно обіймав посади асистента та доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності НАУ. За період діяльності на кафедрі спільно з колективом викладачів сформував навчально-наукову концепцію підготовки аграрних фахівців за спеціальністю «Зовнішньоекономічна діяльність». З 1999 до 2000 р. керував Інститутом магістратури потім рік виконував обов’язки ректора Інституту післядипломної освіти Національного аграрного університету. Упродовж 2001 р. завідував кафедрою економічної теорії та аграрної політики. З 2001 до 2008 р. — декан економічного факультету НАУ. У 2002 р. захистив докторську дисертацію, в 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри державного управління. З 2007 р. є членом-кореспондентом НААН. В 2008 р. обраний академіком-секретарем відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН. За період роботи в академії був обраний членом її Президії, проводив значну організаційну роботу з підготовки низки наукових програм, зокрема, державної програми розвитку зернової галузі “Зерно-2015”.

У 2011–2012 рр. обіймав посаду директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Був членом Колегії міністерства, головою секції з аграрної економіки Науково-експертної ради, головою і членом кількох робочих груп, у тому числі з підготовки ЗУ України “Про продовольчу безпеку”. У 2012–2013 р. — в. о. віце-президента, а у 2013 р. загальними Зборами академії обраний дійсним членом, академіком НААН України. З 2013 до червень 2014 р. — перший заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки». Під час роботи в інституті обґрунтував необхідність підписання Угоди про ПВЗВТ між країнами-членами ЄС і Україною та позитивні наслідки і здобутки для аграрного сектора економіки України.

З червня 2014 р. і донині працює на посаді проректор НУБіП України, спочатку як проректор з навчальної і виховної роботи а з 2021 року – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. За дорученням ректора університету С.М. Ніколаєнка брав участь у візиті Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета до Республіки Таджикистан, налагодженні міжнародного співробітництва з двома університетами КНР у 2017 та 2019 роках. У січні-лютому 2023 року у складі представників інших десяти ЗВО України у працював спільно з європейським об’єднанням університетів –“ EU GREEN ALIANCE” над програмою спільних досліджень європейських і українських університетів.

Як провідний вчений у галузі аграрної економічної науки, бере активну участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. З 2017 р. по нині є головою спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій в НУБІП України. За понад двадцятирічний період своєї наукової діяльності підготував 10 докторів та 23 кандидати наук. Нині продовжує наукове керівництво дослідженнями ще 5 докторів філософії та одного доктора наук. Особисто та у співавторстві опублікував понад 200 наукових праць, зокрема три монографії, три посібники і два підручники.

С. М. Кваша — відомий вчений у зарубіжних країнах. У 2007 р. був запрошений як асоційований іноземний член Спілки польських економістів сільського господарства та агробізнесу — SERIA та обраний іноземним членом цієї спілки. Є співзасновником Українсько-Польсько-Словацько-Чесько-Угорського форуму співпраці деканів економічних факультетів аграрних університетів цих країн. Член редколегії низки іноземних та українських видань.

Нагороджений відзнакою Почесною відзнакою Сенату Варшавського аграрного університету -SGGW (2010), державними нагородами орденом «За заслуги» ІІІ і II ступенів та званням “Заслужений діяч науки і техніки України” відзнакою МОН України «Відмінник освіти і науки України» (2007).

Сергій Миколайович пишається своєю сім’єю, зокрема, красунею дружиною Наталією та родиною. Окремі слова вдячності та побажання щастя донечці Катрусі, зятю Віталію та внучці Ніколь, сватам, друзям та близьким.