Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/Дороговцев Андрій Анатолійович

Дороговцев Андрій Анатолійович

Дороговцев Андрій Анатолійович

Член-кореспондент НАН України
Доктор фізико-математичних наук, професор
Завідувач відділом
теорії випадкових процесів
Інституту математики НАН України
Державна премія України
в галузі науки і техніки

Андрій Анатолійович Дороговцев — видатний український вчений-математик, організатор науки та освіти.

А.А. Дороговцев народився 24 червня 1962 р. в м. Кіровоград (нині Кропивницький).

У шкільні роки проявив інтерес і здібності до математики. У 1984 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (КДУ). У шкільні та студентськи роки неодноразово був переможцем республіканських та всесоюзних олімпіад з математики.

Наукова діяльність А.А. Дороговцева розпочалася ще під час навчання в КДУ. Першу статтю він опублікував у 1983 році до закінчення університету.

Після успішного закінчення університету він отримує диплом з відзнакою та поступає до аспірантури Інституту математики НАН України. Науковим керівником А.А. Дороговцева був видатний математик 20 сторіччя, один із засновників сучасної теорії стохастичних диференціальних рівнянь, — Анатолій Володимирович Скороход.

Кандидатську дисертацію А. А. Дороговцев захистив у 1987 р., а докторську у 1991 р. Одразу після захисту кандидатської дисертації Андрій Анатолійович почав працювати у відділі теорії випадкових процесів Інституту, а з 2006.р. очолює цей відділ.

Одночасно від 1987 р. А.А. Дороговцев працював у Національному . технічному .університеті України «Київський .політехнічний інститут», з 1997 р. по 2021 р. — професор кафедри математичних методів захисту інформації Фізико-технічного. інституту. У період 1997-2000 рр. очолював Київький інститут бізнесу та технологій.

Коло наукових інтересів А.А. Дороговцева охоплює стохастичний аналіз, теорію розподілів у нескінченновимірних просторах, теорію стохастичних потоків й мірозначних процесів та теорію стохастичних диференціальних рівнянь. А.А.Дороговцев побудував теорію стохастичних інтегральних та диференціальних рівнянь з розширеним стохастичним інтегралом та його узагальненнями.

А.А. Дороговцев ввів у розгляд стохастичні диференціальні рівняння зі взаємодією, які описують еволюцію системи взаємодіючих частинок у випадковому середовищі. А.А.Дороговцевим та його учнями розвинуто новий підхід до вивчення локальних часів самоперетину гаусівських випадкових процесів. Це дало змогу значно розширити клас математичних моделей полімерів та досліджувати їх геометричні характеристики.

Вказані вище результати опубліковано А.А. Дороговцевим у 104 статтях та 5 монографіях, одна з яких видана англійською мовою за кордоном. Ці публікації відомі фахівцям у світі. У базі математичної літератури MathSciNet прореферовано 100 праць А.А. Дороговцева, на які є 259 посилань. У базі даних Google Scolar відмічено 597 посилань на праці А.А. Дороговцева, індекс Хірша дорівнює 12.

А.А. Дороговцев є членом редакційних колегій Українського математичного журналу та журналу “Theory of Stochastic Procesess”, що видаються в Україні, та журналу “Communications on Stochastic Analysis”, що видається у США.

З 2010 року по 2018 А.А. Дороговцев був членом Solidarity Committee в правлінні Європейського математичного товариства.

Протягом своєї наукової діяльності А.А. Дороговцев підготував 15 кандидатів наук та 4 доктори наук.

З 1996 року по теперішній час А. А. Дороговцев керує науковим семінаром “Числення Маллявена та його застосування”. За цей час в роботі семінару взяли участь вчені не тільки з різних міст України, але й з Росії, США, Канади, Франції, Литви, Німеччини, Японії, Великобританії.

З 1987 року по теперішній час професор А. А. Дороговцев викладає ймовірнісні дисципліни та спецкурси з сучасних розділів теорії випадкових процесів в провідних університетах України та за її межами.

За талановиту наукову діяльність Андрій Анатолійович Дороговцев отримав такі індивідуальні нагороди: премія ім. М. Островського для молодих вчених (1991 р), індивідуальний грант Американського математичного товариства (1993-1995 рр.), грант Сороса для молодих професорів (1998 р.), Державна премія України в галузі науки і техніки; (2003 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти» (2004 р.); срібна медаль ім. Остроградського.