Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»

Матеріал з Who is Wiki
Версія від 11:53, 8 листопада 2023, створена Maxim (обговорення | внесок) (Створена сторінка: <center> == ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» == </center> Файл:Arut...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»

Арутюнов Олександр Іванович
Ромоданов Андрій Петрович
Зозуля Юрій Панасович
Педаченко Євгеній Георгійович

Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії був створений у 1950 році на базі Київського психоневрологічного інституту. Ініціатором створення в Україні в пoвоєнні роки потужної нейрохірургічної установи був видатний нейрохірург, учень і послідовник академіка М.Н. Бурденка – професор Олександр Іванович Арутюнов, який згодом став засновником сучасної української нейрохірургічної школи і очолював інститут з 1950 до 1964 р.

Із перших днів роботи Інститут став клінічною базою кафедри нейрохірургії Київського інституту досконалення лікарів. Впродовж 30 років (з 1964 по 1993 p.) інститут очолював академік АМН СРСР А.П. Ромоданов. Після смерті А.П. Ромоданова в 1993 році інституту присвоєно його ім’я. З серпня 1993 р. до лютого 2013 р. інститут очолював академік НАН та НАМН України Ю.П. Зозуля. В лютому 2013 року директором Інституту, який сьогодні носить назву Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», став Віце-президент Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств (WFNS), Головний позаштатний спеціаліст МОЗ та НАМН України зі спеціальності «нейрохірургія», академік НАМН України Педаченко Євгеній Георгійович.

В Інституті в різні роки працювали видатні нейрохірурги, що заклали фундамент української нейрохірургічної науки.

На сьогоднішній день клінічна база Інституту — це 15 профільних відділень на 361 ліжко, де щорічно лікується понад 6 тисяч хворих. У поліклінічному відділенні щорічно консультативну допомогу отримують понад 30 тисяч хворих. В 15-и операційних залах проводиться близько 5 тисяч операцій на рік. Комплексність обстеження та лікування хворих забезпечується роботою наукових та діагностичних відділень і лабораторій за напрямками: нейрорентгенологія, нейрорадіологія, нейрофізіологія, нейроофтальмологія, отоневрологія, нейроімунологія, нейропатоморфологія, нейробіохімія, клінічних, в т.ч. бактеріологічних досліджень, тощо. Немає жодного нейрохірургічного втручання в світі, яке не було б опановане фахівцями Інституту нейрохірургії.

Нині в штаті Інституту нейрохірургії працюють 1032 співробітника, з них докторів медичних наук – 35, професорів – 11, кандидатів медичних наук – 80. В установі працюють: академік Національної академії наук та Національної академії медичних наук України (Ю.П.Зозуля), академіки Національної академії медичних наук України (Є.Г.Педаченко, В.І.Цимбалюк), член-кореспондент Національної академії медичних наук України (М.І.Лисяний), 14 заслужених лікарів України, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 9 заслужених працівників охорони здоров’я. В Інституті працювали і працюють: 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, три лауреати премії ім. О.О.Богомольця; два лауреати премії ім. М.Н. Бурденка.

Наразі ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» є головною установою держави в галузі нейрохірургі. За останніх 25 років проведено 59 тематичних конференцій і шість з’їздів нейрохірургів України з міжнародною участю.

Інститутом проведена велика організаційно-методична робота зі створення і розвитку дитячої нейрохірургічної служби в країні, в результаті чого створена і офіційно затверджена спеціальність «Дитяча нейрохірургія», відкриті спеціалізовані дитячі нейрохірургічні відділення у багатьох містах країни. При підтримці АМН і МОЗ України на базі Інституту нейрохірургії було створено науково-виробниче підприємство ТОВ «Дитячий нейрохірургічний центр», на базі якого з 1994 року розпочався випуск вітчизняних лікворошунтуючих систем. За розробку імплантованих пристроїв для лікування захворювань центральної нервової системи (1992–2001 рр.) співробітники Інституту стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за 2001 р.

Головним завданням сучасної нейрохірургії є не тільки ліквідація патологічного процесу, але і забезпечення відповідної якості життя хворому після лікування.

Перехід Інституту під юрисдикцію Академії медичних наук у 1993 р. сприяв технічному забезпеченню і ефективному впровадженню наукових розробок в практику охорони здоров’я. Так, були обґрунтовані і запроваджені нові принципи виконання наукових досліджень за типом соціального замовлення. У 2007–2012 рр. НАМН та МОЗ України була затверджена Галузева науково-технічна програма «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» (керівники – Зозуля Ю.П., Педаченко Є.Г).

Також виконувались державна цільова програма “Здоров’я нації” і «Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань». Виконання Держпрограми попередження та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (2006-2010 рр.). дозволило знизити смертність від інсульту по Україні, порівняно із 2006 роком, на 6,4% (при контрольних показниках 5%).

Розробка важливої наукової, практичної і соціальної проблеми діагностики й лікування ушкоджень периферичних нервів удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки (Зозуля Ю.П., Цимбалюк В.І., Сулій М.М., 1996). Розроблено і впроваджено імплантовані електростимуляційні системи вітчизняного виробництва для лікування хворих з невгамовними больовими синдромами, ушкодженнями периферичних нервів та спинного мозку. Впроваджено метод вибіркової селективної денервації м’язів плече-лопаткового трикутника при лікуванні хворих з різними формами спастичної кривошиї. Проведено експериментальне дослідження ефективності використання аутогенних та гетерогенних матеріалів з метою відновлення функції нервів при їх значних дефектах. За результатами цих досліджень опубліковано 12 статей, в тому числі 2 –в Європейському журналі Acta Neurochirurgica. Вперше в Україні розроблено та впроваджено методику епідуральної електростимуляції спинного мозку при його травматичних ушкодженнях.

Після Чорнобильської катастрофи в Інституті вивчали вплив малих доз радіації на ЦНС. Встановлено відсутність резистентності нервової системи до радіаційного ураження, показано поступовий розвиток післярадіаційної енцефалопатії. Вперше запропоновані методи профілактики та лікування радіаційного ураження ЦНС у ліквідаторів та осіб, які проживають на забруднених територіях.

З 1987 р. розпочато дослідження відновних можливостей трансплантованих ембріональних мозкових тканин в експерименті. У 1989 р. виконано першу у світі трансплантацію ембріональної нервової тканини хворому на ДЦП (Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д.)

Запроваджені і вперше виконані в Україні новітні ендоваскулярні методики емболізації спіралями, клейовими композиціями, стентування.

Розгорнуто різносторонні фундаментальні дослідження з нового напрямку – нейроімунології під керівництвом проф. Лісяного М.І., які спрямовані на вивчення взаємодії нервової та імунної систем в нормі і при патології та узагальнені в багатьох колективних монографіях.

Початок XXI століття ознаменував новий етап наукової діяльності – вивчення можливостей генної терапії.

Принципово новий рівень проведення прецизійних нейрохірургічних операцій із застосуванням сучасної системи хірургічної навігації при пухлинах головного мозку забезпечується оснащенням навігації системою телемоніторингу, що розроблено та впроваджено в клінічну практику проф. Розуменко В.Д.

З жовтня 2010 р. почав активно працювати новий відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії. Проводяться радіохірургічні операції з використанням лінійного прискорювача «Трилоджи».

В Інституті створені та працюють наукові школи з нейротравми, нейроонкології, судиннної патології головного і спинного мозку, малоінвазивної спінальної нейрохірургії, нейротрансплантації, нейроімунології, які очолюють і розвивають провідні фахівці інституту: академік НАН та НАМН Зозуля Ю.П., академік НАМН Педаченко Є.Г., академік НАМН Цимбалюк В.І., чл.-кор. НАМН Лісяний М.І. Досягнення академіків Інституту отримали міжнародне визнання. Впродовж всього існування інституту постійно здійснюється підготовка наукових кадрів: кандидатів та докторів наук, як вітчизняних фахівців, так і іноземців, а також підвищення кваліфікації лікарів через клінічну ординатуру з нейрохірургії. За останніх 25 років в Інституті підготовлено 83 доктора та 351 кандидата медичних та біологічних наук.

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» сьогодні має великий творчий потенціал. Успішно виконуються фундаментальні, прикладні науково-дослідні роботи та ініціативні розробки за різними напрямками нейрохірургії. За результатами наукових розробок співробітниками Інституту опубліковано більше 7 тисяч наукових робіт, 163 монографії та підручники, 85 методичних рекомендацій, отримано більше 400 авторських свідоцтв і патентів. В Інформаційному бюлетені НАМН України опубліковано 115 нововведень, розроблено та зареєстровано 44 нових технології.

Розробка і втілення новітніх технологій, підготовка кадрів, впровадження сучасних уніфікованих клінічних протоколів і настанов дозволили суттєво покращити результати лікування нейрохірургічних хворих і тільки за останні 5 років суттєво знизити показники загальної (на 36%) та післяопераційної (на 39,5%) летальності при хірургічних втручаннях найвищої складності (IV та V ступінь), підвищити якість життя оперованих хворих.

Перспективи подальшого розвитку Інституту вбачаються у широкому впроваджені методу нейромодуляції, розробці генної терапії у тому числі з використанням стовбурових клітин, застосуванні електрофізіологічних досліджень в поєднанні з сучасними нейровізуалізаційними технологіями для визначення хірургічної тактики, удосконаленні і широкому впровадженні ендоскопічних методик.. Актуальною залишається розробка і впровадження методів реконструктивно-відновної нейрохірургії, больових синдромів. Надзвичайно важливим для України є створення на базі Інституту науково-практичного центра з нейротравми і сучасного реабілітаційного центра.