Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Щеглов Дмитро Вікторович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Щеглов Дмитро Вікторович

Щеглов
Дмитро Вікторович

Провідний науковий співробітник.
Завідувач відділенням судинної патології головного та спинного мозку ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України». Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії».
Доктор медичних наук.
Дійсний член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT).
Дйсний член Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC).
Голова MENC2013.
З наставником

Дмитро Вікторович Щеглов закінчив у 1991 р. Київський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа», після чого пройшов спеціалізацію за фахом «Нейрохірургія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Після навчання у 1991 р. працював лікарем-нейрохірургом. З 1997 р. по теперішній час працює на посаді завідуючого відділенням у ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України».

У 2009 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук за темою «Ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних мішкоподібних аневризм у ранніх періодах крововиливу, ускладнених ангіоспазмом». Дмитро Вікторович бере активну участь у науково-дослідній роботі ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України», є відповідним виконавцем шести та керівником двох НДР. Є автором більш ніж 100 друкованих наукових робіт. З 2009 р. є сертифікованим експертом з інтервенційної нейрорадіології та проктером компанії «Boston Scientific USA (Stryker)».

Науково-практична діяльність Д.В. Щеглова пов’язана з розвитком ендоваскулярної нейрохірургії в Україні:

– впровадження інноваційних технології лікування нейросудинної патології у клінічну практику (в 2002 р. вперше в Україні застосував на практиці відокремлюючі спіралі, які використовують для оклюзії порожнини мішкоподібних аневризм);

– сприяння залученню лідеріви – виробників сучасного ендоваскулярного облад­нання на вітчизняний ринок;

– розроблення вітчизняних інструментів та ендоваскулярних методик і способів ліку­вання нейроваскулярних захворювань;

– створено навчальну базу міжнародного рівня для підготовки та вдосконалення лікарів у галузі інтервенційної нейрорадіології сумісно з кафедрою нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика під керівництвом професора М.Є. Поліщука та викладає на курсах підвищення кваліфікації лекційний та практичний матеріал для лікарів-­нейрохірургів.

Дмитро Вікторович Щеглов є ініціатором створення та організації періодичного видання науково-практичного журналу «Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія».

Особистий досвід складає більше 2500 прооперованих хворих з мішкоподібними аневризмами судин головного мозку, артеріо-венозними мальформаціями головного та спинного мозку, каротидно-кавернозними співустями, стенотичними ураженнями магістральних артерій голови та шиї.

Чергова відзнака Під час операції