Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Щеглов Віктор Іванович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Щеглов Віктор Іванович

Щеглов
Віктор Іванович

Директор ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».
Заслужений лікар України.
Доктор медичних наук, професор.
Член Асоціації нейрохірургів України, Європейської, Всесвітньої Асоціації нейрохірургів та ендоваскулярних нейрорентгенологів Німеччини.
Генеральний директор Українського товариства ендоваскулярних нейрохірургів.
Член редколегії журналів «Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії» та «Интервенционная радиология»
Nlu7313.jpg
Nlu7314.jpg
Nlu7315.jpg
Nlu7316.jpg
Nlu7317.jpg
Nlu7318.jpg

Нагороджений медаллю «20 років незалежності України»; Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна». За визначні заслуги В.І. Щеглову присуджено звання лауреата п'ятої загальнонаціональної програми «Людина року – 2000» у номінації «Вчений року». У 1998 р. включений до бібліографічного збірника «500 видатних лідерів світу», виданого у Вашингтоні (США).

Почесне звання «Заслужений лікар України» (Указ Президента України № 1634 від 15.06.1994 р.); орден «За заслуги» III ступеня (Указ Президента України № 304/2009 від 12.05.2009 р. Про відзна­чення державними нагородами України наукових працівників); орден «Глобальная безопасность» (посвідчення № 129, 2008 р.); медаль «Профессионал России» (посвідчення № 3009, 2006 р.); медаль «Профессионал России» (посвідчення № 388/1, 2005 р.); Диплом лауреата п'ятої загально­національної програми «Людина року – 2000» у номінації «Вчений року України»; медаль «За заслуги в развитии польско-­советских отношений» (посвідчення № 1021 від 10.03.1988 р.); медаль «В память 1500-летия Киева» (1983 р.); медаль «За жертвенное служение» – Общероссийское обществен­ное движение «Россия Православная» (2005 р.); відзнака МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ» (2005 р.); Диплом Американського бібліографічного інституту за досяг­нення в кар'єрі та соціальний внесок у суспільство як надбання XX сторіччя (1998 р.); Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейро­рентгенохірургії НАМН України» під керівництвом В.І. Щеглова нагороджена Почесним дипломом «Діловий імідж України. Національні досягнення» за високий про­фесіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток України, формування та популяризацію її гідного міжнародного іміджу.

Віктор Іванович Щеглов визнаний в усьому світі як блискучий нейрохірург – спеціаліст ендоваску­лярної нейрорентгенохірургії та один із засновників світової та української шкіл ендоваскулярної нейро­рентгенохірургії. Як спеціаліст з широкою ерудицією, неперевершеним умінням діагностувати та лікува­ти дуже тяжкі хвороби центральної нервової системи, він здобув велику вдячність і повагу тисяч пацієн­тів та їхніх родичів. Першим в Україні виконав ендоваскулярну операцію на судинах головного мозку (27.11.1974 р.). Він переконливо продемонстрував реальність успішного ендоваскулярного лікування багатьох судинних захворювань головного мозку. Особисто ним прооперовано понад 10 тисяч хворих. За його ініціативою та при сприянні Президента АМН України, Президії НАМН України та за Указом Президента України у 1997 р. був створений новий заклад у галузі ендоваскулярної нейрорентгено­хірургії – науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, який очолив В.І. Щеглов.

Упродовж 1988-2003 рр. В.І. Щеглов читав лекції в Гарвардському університеті (м. Бостон, США), Техаському університеті (м. Галвестон, США), у шпиталі Джона Хопкінса (м. Балтімора, США), універ­ситетській клініці Детройта (США), шпиталі Генрі Форда (м. Детройт, США), Колумбійському універси­теті (м. Нью-Йорк, США), в університеті м. Берклі (США), у Канаді (університети у м. Торонто та у м. Лондон штату Онтаріо), в Німеччині (університетські клініки м. Франкфурту, Боху, Дюссельдорфа), у Швейцарії (університетська клініка Цюріха), у Польщі (Варшавська нейрохірургічна клініка). Має більш ніж 200 публі­кацій, з них 182 наукового та навчально-методичного характеру, 17 авторських свідоцтв та патентів. Є співавтором дев’яти монографій. У фундаментальній американській роботі «Neuroradiology», яка надру­кована у США в 1996 р., John Pile-Spellman виражає вдячність і подяку В.І. Щеглову, як своєму вчителю й засновнику нового напрямку в нейрохірургії – ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. Рада директорів Американського бібліографічного інсти­туту (США) у 1998 р. внесла його до збірника «П’ятсот впливових лідерів», чиї досягнення в кар’єрі та соціальний внесок є надбанням XX сторіччя.

Дружнє спілкування
Робочі моменти
З сином Дмитром
Человек, которому я доверяю свою жизнь

По роду своей деятельности я связан с металлургией – профессией опасной и для жизни, и для здоровья. Когда у меня возникли серьезные проблемы со здоро­вьем, я предстал перед выбором, куда поехать лечиться. К счастью, ко мне попала информация о Научно-практическом центре эндоваскулярной нейрорентгено­хирургии АМН Украины (далее – НПЦЭН). Мне сказали, что это высоко­профессиональный центр и возглавляет его врач от Бога – профессор Виктор Иванович Щеглов, пионер мировой и основоположник отечественной эндоваскулярной нейрорентгенохирургии. Поэтому я решил ехать в Киев.

Мне пришлось лечиться во многих клиниках Запада и постсоветского простран­ства, поэтому я имею возможность сравнивать. Центр эндоваскулярной нейрорентгено­хирургии в Киеве – это настоящая европей­ская клиника, своего рода научно-практическая Мекка, куда приезжают учиться нейрохирурги со всего мира.

Когда я разговариваю с Виктором Щегловым, то забываю, что являюсь его пациентом. Это встреча двух изобретателей, творческих личностей, которые имеют много общего во взглядах на окружающий мир. Этому чело­веку, только ему одному, я доверяю свою жизнь. В.И. Щеглов – это меди­цинский интеллект высочайшего порядка. Таким хирургом нужно родиться. Однако достичь профессиональных высот можно в резуль­тате огромных усилий, просто бешеного труда. Виктор Иванович вырастил хорошего сына, продолжателя своего дела, который также работает в центре и оперирует на уровне отца. Дмитрия Щеглова приглашают опери­ровать в другие страны. Он уже и сам обучает мастерству эндоваскулярной нейрорентгенохирургии.

В ходе бесед с Виктором Щегловым и детального ознакомления с деятельностью Центра эндоваскулярной нейрорентгенохирургии я глубоко проникся абсолютно всем, что здесь проис­ходит, и буквально заразился прогрессивными идеями руково­дителя центра, которые мне как ученому-изобретателю очень понятны и близки. Не вызывает никакого сомнения, что этот уникальный центр должен и дальше разви­ваться. Тем более, что его руководитель уверен: с такими же отличными результа­тами тут могут прооперировать в пять раз больше больных, чем на сегодняшний день. На его базе необходимо создать всеукраинский центр подготовки специалистов в направлении эндоваскулярной нейрорентгенохирургии, чтобы в полном объеме изу­чать и использовать колоссальный опыт профессора В.И. Щеглова.

Владимир Ломакин, заслуженный изобретатель Европы

© Владимир Ломакин,
заслуженный изобретатель Европы

Однодумці