Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Рябуха Михайло Іванович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Рябуха Михайло Іванович

Рябуха
Михайло Іванович

Директор Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.
За якісну багаторічну навчально-виховну і керівну роботу відзначений значками «Відмінник освіти України» (1992 р.), «Василь Сухомлинський» (2007 р.), численними грамотами Міністерства освіти і науки України, місцевих адміністративних органів.
Присвоєно звання заслуженого працівника освіти України (2005 р.).
Присуджено щорічну премію Верховної Ради для педагогічних працівників (2013 р.)

Вітаємо з ювілеєм

Михайло Іванович Рябуха народився 15 квітня 1955 р. у с. Білозерка Херсонської області. Батько – Іван Михайлович (1933-2006) – агроном; мати – Марія Тихонівна (1932 р.н.) – ветеринарний фельдшер.

Закінчивши Сиваську середню школу Новотроїцького району Херсонської області, упродовж чотирьох років (1972-1976 рр.) навчався на фізико-математичному факуль­теті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської.

Свої перші кроки на педагогічній ниві Михайло Іванович Рябуха зробив у 1976 р. у Сивашівський середній школі, де працював вчителем фізики.

У 1979 р. Михайло Іванович – заступник директора Сивашівської середньої школи, а в 1981 р. молодого вчи­теля запросили очолити педагогічний колектив школи.

З 1982 р. по 2000 р. працює завідуючим відділом освіти Новотроїцької районної державної адміністрації. За період роботи на посаді завідуючого Михайло Іванович доклав зусиль до побудови нових шкіл, відкриття Новотроїцької гімназії для обдаро­ваних учнів.

З 2000 р. М.І. Рябуха очолює Херсонський обласний ліцей. Без відриву від основної роботи у 2005 р. Михайло Іванович захистив кандидатську дисертацію з теми «Організаційно-педагогічні основи діяльності ліцеїстів інтернатного типу для учнів сільсь­кої місцевості», у 2007 р. отримав диплом доктора філософії.

Михайло Іванович має 15 друкованих праць у фахових педагогічних виданнях, є спів­автором двох науково-методичних посібників, часто друкується на сторінках періодики України. За 15 років роботи М.І. Рябухи, завдяки його натхненню і знанням, Херсонський ліцей Херсонської обласної ради став не лише навчальним закладом, а й культурно-освітнім та науково-методичним осередком Херсонщини. Досвід роботи ліцею вивчався Інститутом педагогіки АПН України й у 2002 р. обговорювався на Всеукраїнській науково-­практичній конференції.

У Михайла Івановича гармонічно поєднуються високий професіоналізм, глибокі всебіч­ні знання, широкий світогляд і оптимальна реалізація їх у практичній діяльності. Йому притаманні людяність, розуміння співробітників, їхніх інтересів і проблем. Ліцеїстам разом зі знаннями він дарує увагу, тур­боту про них, щиросердечне тепло. Михайло Іванович здо­був заслужений авторитет серед колег і завою­вав серця ліцеїстів.

Випускники ліцею з улюбленим учителем фізики М.І. Рябухою

Херсонський ліцей обласної ради для здібних та обдаро­ваних учнів сільської місцевості створений у 1992 р. за розпорядженням представника Президента України в Херсонській області. Створення такого ліцею було викли­кано нагальною потребою регіону у підготовлених фахівцях, здатних кваліфіковано вирішувати кадрові та інші проб­леми області й спричинено можливістю інтеграції інтересів держави, суспільства та особистості. Становлення ліцею пройшло певні етапи розвитку – від відкриття ліцейських класів у 1990 р. на базі школи-інтернату через ліцей сільськогосподарського та педагогічного профілю до утворення Херсонського ліцею обласної ради (2005 р.).

Херсонський ліцей обласної ради вирізняється змістом і формами організації навчання, переліком предметів варіативної складової навчаль­ного плану, авторських спецкурсів, факультативів та гуртків.

Урок хімії

Сьогодні у ліцеї функціонують три 8-х класи підготовки до профільного навчання – природничо-математичного, технологічного та суспільно-гуманітарного спрямування; 15 класів старшої школи за профілями навчання: фізико-математичним, хіміко-­біологічним, історико-філологічним, іноземної філології, технологічним. Поглиблено вивчається фізика і матема­тика, інформа­тика, хімія і біологія; українська мова, літе­ратура та історія; зарубіжна література та іноземні мови (англійська і німецька).

Навчальний план складається з інваріантної та варіативної частин, в яких враховано потреби сучасності. Крім того, надають­ся додаткові освітні послуги за батьківські кошти з курсів за вибором учнів. При ліцеї з 2002 р. функціо­нує Центр дистанційного навчання для учнів сільсь­кої місцевості.

Загальна територія навчального закладу становить 11 га, з якої 8 га відведено природно-заповідній зоні – дендро­парку та 2 га – спортивному майданчику. Ліцей у своїй власності має навчальний корпус з 28 нав­чаль­ними кабінетами, з яких: української мови та літератури – 5, фізики – 2 (1 з мультимедійним обладнанням), матема­тики – 4 (з мультимедійним обладнанням), іноземної мови – 4 (1 ресур­сний центр), біології – 1 (з мультимедійним обладнанням), еко­логії – 1, інформатики – 3 (34 комп’ютерних місця, мобіль­ний комп’ютерний комплекс – 16 ноутбуків), історії та правознавства – 2 (1 з мультимедійним обладнанням), хімії – 2 (1 з мультимедійним обладнанням), військовий кабінет (учбові місця для відпрацювання практичних нормативів); актова і спортивний зали.

Проживання ліцеїстів забезпечено у двох сучасно обладнаних гуртожитках з тренажерним залом, ліцейсь­кою бібліотекою, медичним блоком. Для спортивних занять ство­рено спортивний майданчик – бігова доріжка, футбольне поле, баскетбольний майданчик.

Урок фізики

За роки існування ліцей виступив започатківцем багатьох інтелектуальних і творчих заходів, серед яких інтелектуаль­но-спортивний марафон «Гонка за лідером», рейтингова система оцінювання академічних та соціаль­них досягнень учнів, Всеукраїнська учнівська науково-дослідна еколо­гічна експедиція «Дніпро ХХІ століття», метою якої є вивчення гідрохімічного складу води та іхтіо­фауни природних водойм, дослідження флори і фауни Пониззя Дніпра.

За цей період учасниками експедиції були учні з різних ліцеїв міст Одеса, Харків, Київ. З 2001 р. працює літня школа «Лешка». Активно реалізується в ліцеї туристично-краєзнавча програма «Моя країна – Україна», метою якої є ознайом­лення з історією та культурою країни; налашто­вано міжна­родні зв’язки в рамках державної програми «Єдина Європа». З 2008 р. ліцей став керівником реалізації міжнародного проек­ту «Екодемія» на Херсонщині. У рамках цього проекту для учнів 8-х класів проводяться «Уроки стійкого розвитку», які вчать ліцеїстів зберігати природні ресурси для наступних поколінь.

Створено екологічне товариство, проводяться конкурси ландшафтного дизайну. Ліцеїсти беруть активну участь у соціальних, благодійних акціях.

Фестиваль дитячої творчості «Дивосвіт»

Вирізняє обласний ліцей і його педагогічний колектив – один з найпрофесійніших колективів в області, в складі якого працю­ють 52 учителі, 25 вихователів, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор. Серед членів колективу три кандидати педагогічних наук, 17 вчителів-методистів, 12 старших вчителів, 44 фахівці вищої категорії, один має Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», три – «Заслужений вчитель України», два – Соросівських вчителі, 14 нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Ліцей – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих шкіл України – 2006» у номінації «Школа педагогічного пошуку». За вагомий внесок у справу творення позитивного іміджу незалежної України у 2006 р. ліцей нагороджений дипломом Учасника іміджевого альманаху «Ділова Україна. Шляхи до успіху та визнання». У 2008 р. ліцей виборов перемогу в громадській акції «Флагман сучасної освіти України».