Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Лукашевич Надія Іванівна

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Лукашевич Надія Іванівна

Nlu7164.jpg
Лукашевич
Надія
Іванівна

Громадський та політичний діяч.
Голова Правління
ВГО «СГОУ «Народна Рада».
Голова Секретаріату
СОГ «Велика Рада».
Голова Секретаріату
ВГО «Народна Більшість України».
Голова Правління
СОГО «Всеукраїнський Народний Конгрес».
Відмінник народної освіти,
академік.

Має більше 30-ти нагород, серед яких – Золота зірка «Герой козацького народу», ордени: «За гуманність і милосердя»,
«Воинская доблесть»,
«За розбудову України»,
«За мужність та честь»,
«Покрова Пресвятої Богородиці».

Досвід політичної діяльності:
З 2006 р. – член політичної ради «Козацької Української партії».

Досвід громадської діяльності:
З 2000 р. – член координаційної ради Жіночого парламенту м. Черкаси.
З 2001 р. – Голова Правління ВГО «СГОУ «Народна Рада».
З 2003 р. – Голова Правління СОГО «Всеукраїнський Народний Конгрес».
З 2003 р. – заступник голови «Міжнародного комітету захисту прав людини».
З 2004 р. – заступник Голови Вищого форуму народів України.
З 2004 р. – член Еколого-медичної академії «Наука, здоров’я, духовність», академік.
З 2005 р. – Голова Секретаріату ВГО «Народна Більшість України».
З 2011 р. – Голова Секретаріату СОГ «Велика Рада».

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ «НАРОДНА РАДА»

ВГО «СГОУ «Народна Рада» йде в ногу з владою під девізом об’єднання і зміцнення Української держави. Основна мета спілки – консолідація зусиль усіх громадських організацій для підвищення активності громади у політичному, державотворчому та громадсь­кому житті, формування середнього класу із творчої, освітньої, наукової, управлінської, медичної інтелігенції, представників малого і середнього бізнесу – як основи громадянського суспільства. Концепція гро­мадського руху – ієрархічна система управління громадянським суспільством як засобу підняття іміджу державної влади та зменшення напруги в суспільстві.

ВГО «СГОУ «Народна Рада» створила 25 комітетів, а саме: комітет «Фінансово-промисловий союз на виконання інноваційних програм», комітет «Координаційна Рада по роботі з громадськими Радами України», комітет «Інститут «Здоров’я нації», «Комітет з охорони навколишнього природного середовища», «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», «Комітет у справах захисту прав спожи­вачів», «Комітет у справах релігій та духовності», «Комітет соціального захисту населення», «Комітет по контролю над банківськими установами», «Комітет по контролю за сільським господарством», «Комітет аграрної політики та продовольства», «Комітет захисту мешканців гуртожитків України», «Комітет з охо­рони та раціонального використання земельного фонду України», «Комітет у справах захисту прав іноземних громадян», «Комітет зовнішньо-економічних справ», «Комітет народного контролю за судовою та виконавчою владою», «Комітет по захисту прав громадян України, які працюють за кордоном», «Комітет по захисту приватних медичних закладів», «Комітет будівельних підприємств України», «Комітет з інформатизації та телекомунікації», «Комітет у справах молоді та юнацтва», «Комітет закордонних справ», комітет «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства», «Комітет у справах мистецтва та куль­тури», «Комітет у справах науки та освіти».

Створено також «Міжнародний екологічний парламент», який формується з депутатів-екологів різних скликань країнами світу за рішеннями парламентів або за рішенням громадянського суспіль­ства. До його повноважень входить: схвалю­вати та формувати еко­логічний Кодекс, доктрину та програму Екологічного руху світу та давати пропозиції до екологічних Кодексів кожної країни світу.

Nlu7165.jpg