Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Кривенко Валерій Георгійович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Інженерний центр зварювання тиском НТК «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» НАН України

Кривенко
Валерій
Георгійович

Директор Інженерного центру зварювання тиском НТК «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» НАН України.
Дійсний член Академії будівництва України (відділення будівництва об’єктів нафтогазової промисловості).
Кандидат технічних наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Валерій Георгійович народився у м. Києві. Вищу освіту здобув на механічному факультеті у Київському технологічному інституті легкої промисловості (нині – Київський національний універ­ситет технології та дизайну), який закінчив у 1962 р., отримавши диплом інженера-електро­механіка зі спеціальності «Автоматизація виробництва». Трудову діяльність розпочав відразу по закінченні інституту, залишившись у ньому працювати. У серпні 1964 р. перейшов на роботу в Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Подальше трудове життя Валерія Георгійовича пов’язане з цим інститутом. Автор понад 100 наукових праць: статей, монографій, патентів та ін. За розробку технології та обладнання для зварювання рейок йому в авторському колективі було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. За суттєвий внесок у розробку обладнання для будівництва нафтогазопроводів його обрано дійсним членом Академії будівництва України. Сумлінна праця і високий професіоналізм Валерія Георгійовича відзначені Грамотою Кабінету Міністрів України, нагородами Національного бізнес-рейтингу: орденами «За заслуги у професійній діяльності», статус-нагородою «Бізнес слава», як керівника підприємства-лідера, дипломом Всеукраїнської програми «Національні лідери України».

Трубозварювальна машина К-700-1

«Область моїх наукових інтересів пов’язана з розробкою машин та устаткування для контакт­ного стикового зварювання рейок та трубопроводів. Моя науково-виробнича діяль­ність пов'язана з розвитком зовнішньоекономічної діяльності інституту. Особисто я брав участь в організації експорту розробок у галузі контактного стикового зварювання. Зокрема, було налагоджено експорт рейкозварю­вальних машин до багатьох країн світу: США, Австрії, КНР, Канади, Австралії, Великої Британії, країн Південно-Східної Азії та ін. Я без­посередньо надавав технічну допомогу багатьом фірмам в освоєнні цих машин. Упродовж 1979-1988 рр. брав активну участь у реалі­зації ліцензійної угоди з фірмою «Макдерматт» (США) щодо контакт­ного зварювання морських трубопроводів.

Мобільна рейкозварювальна установка

У 1984 р. рішенням Президії АН України було створено Інже­нерний центр зварювання тис­ком, керівництво яким до­вірили мені. За час свого існування (а це 30 років!) Інженерним цент­ром виконані важливі роботи державного значення з освоєння випуску мобільних комплексів «Північ-1» на Псковському заводі ЕЗО для контактного зварювання магіст­ральних трубопро­водів діаметром 1420 мм, які широко використовували в умовах Крайньої Півночі, комплек­сів ТКУП-321 для зварювання трубопроводів діаметром 114-325 мм.

За останні роки я брав активну участь у роботах Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона з удосконалення рейко­зварювальних машин, нове покоління яких випускається на Каховському заводі ЕЗУ, а також в органі­зації експорту до багатьох країн світу технології та обладнання для контакт­ного стикового зварювання рейок.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона впевнено зміцнює свої позиції на міжнародній науковій арені, демонструючи переваги контактно-­стикового зварювання для безстикової колії і розробляючи нові машини для зварювання рейок».

© В.Г. Кривенко