Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Костюк Богдан Андрійович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Івано-Франківському коледжу Львівського національного аграрного університету – 50!

Костюк
Богдан
Андрійович

Директор
Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету.
Заслужений працівник сільського господарства України.
Учений, громадський діяч.
Кандидат сільськогосподарських наук.
Голова Івано-Франківської обласної сільськогосподарської Палати Всеукраїнської громадської організації «Національна сільськогосподарська Палата країни».
Дипломант Всеукраїнських програм «Україна в ІІІ тисячолітті»,
«Золотий фонд нації»,
«Золоті сторінки України»,
«Україна аграрна»
Nlu7352.jpg
Nlu7353.jpg
Nlu7354.jpg
Nlu7355.jpg
Nlu7356.jpg
Nlu7357.jpg

Богдан Андрійович Костюк народився у с. Марківці Тисменицького району Івано-Фран­ківської області. У 1957 р. закінчив семирічну школу, а потім, упродовж трьох років, працював на різних роботах у колгоспі ім. Кірова. Те, що з дитинства довелося трудитися на землі, відіграло визначальну роль у його подальшій долі. Вже тоді юним серцем він відчував велику любов до найпочеснішої у світі професії – хлібороба. І ця любов у 1974 р. привела молодого хлопця на агрономічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту, а пізніше – до аспірантури. У 1997 р. він отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Здобувши серйозну фахову підготовку й цінні знання, Богдан Андрійович після закінчення інсти­туту пройшов великий професійний шлях. У різні роки він працював на посадах бухгал­тера, голови колгоспу, начальника управління сільського господарства райвиконкому, першого заступника началь­ника управління сільського господарства обласної ради, начальника головного управління сільського господарства і продовольства обласної державної адміністрації, заступника голови облдержадмі­ністрації. Впродовж 2006-2008 рр. Б.А. Костюк був заступником директора з регіональних центрів Івано-Франківського інституту АПВ УААН. У 2008 р. очолив Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету.

Богдан Андрійович Костюк – голова обласної сільськогосподарської палати, один з найдіяль­ніших ініціаторів земельної реформи, брав участь у парла­ментських слуханнях Земельного Кодексу України. Він також учасник міжнародних симпо­зіумів, нарад, виставок з актуальних проблем розвитку агропро­мислового комплексу, активно працює над налагодженням співпраці аграрників області з іноземними партнерами. Невтомна праця, авторитет Б.А. Костюка як керівника принесла йому громадське визнання. Він удостоєний звання «Заслужений працівник сільсь­кого господарства України» (1998  р.), нагороджений Почесною гра­мото­ю Кабінету Міністрів України (1999 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2009 р.), має трудову відзнаку «Знак Пошани».

У вільний час Богдан Андрійович віддає перевагу заняттям спортом – захоплюється волейболом, баскетболом, туризмом, любить активний відпочинок. Разом із дружиною Ярославою Василівною виховав двох доньок – Руслану та Галину. Секрет свого успіху Б.А. Костюк визначає так: «Просто треба любити: любити життя, людей, любити свою справу».

Завдяки професійному досвіду, організаторським здібностям і невичерпній життєвій енергії та силою власного прикладу Богдан Андрійович зумів оновити обличчя одного з найдавніших аграрних навчальних закладів Прикарпаття. Як директор коледжу, вчений, громадський діяч він заклав основи формування нової еліти. Пройшовши чималий шлях розвитку, коледж наразі має власні міцні традиції в навчанні та вихованні студентів, організа­ції дозвілля та побуту. Студенти коледжу мають право проходити стажування у фермерських господарствах Західної Європи та США, а випускники продовжують нав­чання за скороченим терміном у Львівському національному аграрному університеті.

Nlu7351.jpg