Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Косенко Петро Олексійович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Державне підприємство «Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України»

Nlu7269.jpg
Косенко
Петро
Олексійович

Директор заводу.
Двічі Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1983 р., 1990 р.).
Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1984 р.), орденом «Знак Пошани» (1986 р.), медаллю «Ветеран Праці» (1989 р), орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (1998 р.) та ІІ ступеня (2009 р.), присвоєно почесне звання «Заслужений машинобудівник України» (2000 р.)

Дослідний завод зварювальних матеріалів є одним з лідерів по виробництву зварювальних матеріалів в Україні та країнах СНД. Завод був створений у 1978 р. для реалізації найважли­вішого стратегічного завдання – розширення промислового виробництва нових високоякісних марок зварювальних матеріалів, створених фахівцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. У даний час завод спеціалізується на виробництві зварювальних електродів для ручного дугового зварювання, наплавлення та різання, зварювального і наплавочного порошкових дротів, а також плавлених і керамічних флюсів для автоматичного дугового зва­рю­вання і наплавлення. Продукція заводу широко використовується в енергетиці, мостобуду­ванні, суднобудуванні, будівництві нафто- і газопроводів. З початку заснування завода – нині Державного підприємства «Дослідний завод зварю­вальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України» – його незмінним директором є Петро Олексійович Косенко.

П.О. Косенко – відомий фахівець у галузі електрозварювання та зварювальних матеріалів, видатний організатор виробництва. Він є достойним представником всесвітньо відомої патонівсь­кої школи. У 1960 р. закінчив Вінницьке ремісниче училище, вищу освіту отримав у Київському політехнічному інституті на механіко-машинобудівельному факультеті зварюваль­ного відділення по спеціальності «Зварювальне виробництво».

Після закінчення у 1969 р. інституту П.О. Косенко за направленням працював: змінним майст­ром Київського зварювально-електродного заводу; начальником виробництва, голов­ним механіком заводу; з 1972-1977 рр. – головним інженером Київського сітково-електрод­ного заводу ім. Письменного.

Петро Олексійович зробив великий внесок у розвиток наукоємких технологій і прогресивних зварювальних матеріалів, у становлення вітчизняного виробництва зварювальних матеріалів. Під безпосереднім керівництвом П.О. Косенка та його активною участю завод освоїв вироб­ництво понад 32 марок електродів зварювальних, 40 марок порошкового дроту для зварювання та наплавлення, 25 марок плавлених і керамічних флюсів.

П.О. Косенко – автор 19 винаходів, які впроваджені у виробництво і направлені на ефек­тивність використання сировинних матеріалів, удосконалення технологічних процесів і підвищення якості зварювальних матеріалів, автоматизації зварювання.

Для збереження і зміцнення позицій на ринку зварювальних матеріалів, а також підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, заводом постійно вживаються заходи щодо технічного переозброєння виробничих потужностей.

Одним з досягнень заводу є створення і введення в експлуатацію у 1998-1999 рр. нового цеху з переробки сировинних матеріалів. Були встановлені дві нові електричні обертові барабанні печі СБОУ-6.25/6-И1 і камерна піч 4СДО для сушіння сировинних матеріалів, щокова дробарка СМД-108А і дві щокові дробарки С-182б, десять реверсивних млинів періодичної дії власної конструкції і виготовлення, чотири млини з безперервним просівом. Кожен млин укомплектований віброситом СВ 2-06. Використання реверсивних кульових млинів нової конструкції дало можливість забезпечувати стабільний гранулометричний склад компонентів. У рамках модернізації виробництва також була виготовлена спеціальна герметична тара для зберігання та транспортування дроблених матеріалів та готових порошків-компонентів.

У 2003 р. введено в експлуатацію нове відділення приготування і брикетування обмазувальної маси у цеху по виготовленню електро­дів загального призначення з рутиловим типом покриттям.

Вручення сертифіката системи управління якістю Лінія виготовлення порошкового дроту
Асортимент продукції заводу
Флюс зварювальний
Електроди
Порошковий дріт
Заводська лабораторія, установка СРМ-25

У 2005 р. модернізовані лінії з виробництва порошкового дроту – було виготовлене та змонтоване нове обладнання для підготовки сталевої стрічки, реалізована двостадійна схема волочіння дроту, виготовлена на заводі і змонтована перемотувальна лінія для рядного намотування готового дроту. Також виробництво укомплектовано необхідним обладнанням для роботи з великовантажними катушками. Модернізація дозволила налагодити випуск порошкового дроту малих діаметрів (1,2...1,6 мм) та її рядне намотування на каркасні барабани вагою до 16 кг.

На заводі впроваджений та успішно відпрацьований контроль температури камерних печей ПК-ДЗЗМ для сушки та прокалки електродів з основним покриттям. Він здійснюється за допомогою електронного вимірювача-регулятора температури, реле часу і спеціального програмного забезпечення, здатного задавати різні режими сушіння та прокалки електродів. Прилад підключений до комп’ютера постійно і дані поточних показників температури із заданою періодичністю фіксуються і зберігаються у комп’ютерній базі даних. На конвеєрні печі для сушіння та прожарювання електродів з рутиловим покриттям встановлені восьмиканальні вимірювачі-регулятори температури ТРМ138, які дозволяють фіксувати і регулювати температуру по всій довжині печей. Поряд з модернізацією виробництва, завод постійно займається впровадженням у виробництво нових марок зварювальних електродів, які були розроблені фахівцями Інституту електрозварювання та мають високу техноло­гічність виготовлення, відмінні зварювально-технологічні властивості та характеристики металу шва.

Реалії сучасного ринку потребують постійного розширення асортименту порошкових дротів. За розробками ІЕЗ ім. Є.О. Патона завод впровадив виробництво різних марок порошкового дроту для механізованого зварювання відповідальних конструкцій.

Першочергова увага на заводі завжди приділяється забезпеченню якості продукції. Підтвердженням цього є те, що всі зварювальні матеріали вже впродовж багатьох років використовують великі підприємства та організації України та країн СНД. Підприємство спеціалізується у таких відповідальних областях, як будівництво газо- і нафтопроводів, енергетика, метробудування, мостобудування, авіа- і машинобудування, суднобудування і судноремонт, виробництво підйомно-транспортного устаткування, нафтохімія та інші.

Одним з ефективних інструментів підвищення якості продукції є стандарти серії ISO 9000, які втілю­ють сучасний комплексний підхід у вирішенні питань, пов’язаних з якістю продукції. Виходячи з цього, у липні 2007 р. на заводі була впроваджена Система управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001:2000. Відповідність заводської системи управління якістю було підтверджено Системою сертифікації УкрСЕПРО.

Вся продукція, що випускається ДП «ДЗЗМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ», сертифікована у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО, а такі марки електродів як УОНИ 13/45, УОНИ 13/55, АНО-6Р мають сертифікати схвалення продукції Російського Морського Регістра Судноплавства.

Спеціалізована лабораторія дослідів і якості продукції заводу оснащена сучасним обладнанням, приладами та методиками, необхідними для виконання вхідного контролю сировинних матеріалів, поточного контролю технологічних процесів та проведенню приймально-здавальних випробувань гото­вої продукції. Спеціалізована лабораторія акредитована Національним агентством акредитації України. Зараз на заводі проводиться робота з розробки та впровадження європейських стандартів, що визначають вимоги до зварювальних матеріалів. У сучасних важких економічних умовах кероване П.О. Косенком підприємство практично не зменшило обсяги виробництва продукції, значна частина якої експортується. Завод став флагманом виробництва зварювальних матеріалів і успішно про­довжує закріпляти свої позиції на ринку цієї важливої продукції.

Традиційний девіз ДП «ДЗЗМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України»:
«ГОЛОВНИЙ КОНТРОЛЕР НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ – СПОЖИВАЧ»
ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», будівництво судна Подільський мостовий перехід, м. Київ