Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Кваша Сергій Миколайович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

КВАША Сергій Миколайович – вчений світового рівня у галузі аграрної економіки

Кваша
Сергій
Миколайович

Проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України. Академік НААН України. Доктор економічних наук. Професор. Вчений у галузі аграрної економіки.Заслужений діяч науки і техніки. Відмінник освіти і науки України

Україна займає перші місця у світі з виробництва багатьох сільськогосподарських культур. Унікальні природні характеристики, тисячолітній землеробський досвід, хлібо­робські династії українців – усі ці фактори обумовлюють можливість країни бути лідером у галузі агрорного виробництва. Але без сучасних наукових розробок, активного впрова­дження світового досвіду зробити це неможливо. Тому діяльність таких науковців, як Сергій Миколайович – надзвичайно потрібна для подальшого розвитку України.

Сергій Миколайович Кваша народився 29 вересня 1958 р. у с. Велика Севастянівка, що на Черкащині. У 1980 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціаль­ністю «Економічна кібернетика». Після закінчення навчання працював спочатку економістом-­математиком обчислювальної лабораторії, потім – заступником секретаря комітету комсомолу у цьому ж вузі. З 1984 р. – стажист, аспірант кафедри економіки сільського господарства, з 1989 р., після захисту кандидатської дисертації, працював асистентом на кафедрі організації сільськогосподарського виробництва академії. У 1992-1999 рр. – асистент, доцент кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяль­ності Національного аграр­ного університету (НАУ). За період діяльності на кафедрі разом з групою викладачів Сергій Миколайович сформував навчально-наукову концепцію підготовки фахівців зі спеціаль­ності «Зовнішньоекономічна діяльність». З 1999 р. по 2000 р. керував Інститутом магіст­ратури НАУ, потім упродовж року виконував обов’язки ректора Інституту після­дипломної освіти НАУ, завіду­вав кафедрою економічної теорії та аграрної політики. З 2001 р. – доктор економічних наук, з 2004 р. – професор. Посаду декана економічного факультету НАУ очолював у період 2001-2007 рр., з 2008 р. по 2011 р. – академік-секретар відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН. У 2011-2012 рр. – директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України. З жовтня 2012 р. по квітень 2013  р.– в.о. віце-президента НААН, а потім до червня 2014 р. працював на посаді першого заступника директора ННЦ «Інститут аграрної економіки». Останнє місце роботи Сергія Миколайовича – Національний університет біоресурсів і природокористування України – прорек­тор з навчальної і виховної роботи.

С.М. Кваша відомий в Україні і за її межами як вчений економіст-аграрник. Він був і є членом багатьох робочих груп при Міністерстві аграрної політики та продовольства та Міністерстві освіти і науки України з розробки кількох законодавчих документів. Під його керівництвом захищено чотири докторські дисертації та 20 кандидатських дисертацій, продовжують наукові дослідження два докторанти та чотири аспіранти. Автор понад 150 наукових праць, член експерт­ної ради ДАКу МОН та кількох редакційних колегій, у тому числі, трьох в іноземних наукових виданнях.

Указом Президента України від 24 серпня 2013 р. С.М. Кваша нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, а Указом Президента України від 12 травня 2009 р. присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки». Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики – знаком Пошани та Міністерства освіти та науки – «Відмінник освіти і науки України».

Щодо перспектив розвитку аграрного сектора економіки України вчений вважає, що він повинен будуватися на збалансованості трьох груп економічних інтересів: сільгоспвиробників, споживачів сільськогосподарської продукції і держави. На даний час найслабшим місцем у розвитку cільського господарства є соціальний фактор. Рівень зайнятості, заробітку, розвитку інфраст­руктури у сільській місцевості є соціально напруженим. Тому потрібно внести зміни у напрямки розвитку АПК. Планується, що орендатори повинні сплачувати податки у сільські ради. Це справедливо і допоможе вирішити існуючі проблеми.

С.М. Кваша під час засідання президії Головуючий на засіданні Вченої ради