Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Дупак Олександр Сергійович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

Дупак
Олександр
Сергійович

Громадський діяч.
Віце-президент, голова Виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.
Заслужений енергетик України

Олександр Сергійович Дупак народився у м. Горлівка Донецької області. Після закінчення теплоенергетичного факультету Київського політехнічного інституту був направлений на роботу в РЕУ «Київенерго», де з 1959 р. по 1964 р. працював інженером-конструктором, роз­робляв і впроваджував проекти з реконструкції та модернізації енергетичних об’єктів чотирьох областей, що входили до складу Київської енергосистеми. У колективі «Київенерго» мав заслужений авторитет і був рекомендований на посаду директора павільйону «Електрифікація» Виставки досягнень народного господарства УРСР (1964-1968 рр.), який став справжньою школою передового досвіду для спеціалістів галузі.

У 1968 р. О.С. Дупака одностайно обрано заступником голови Українського правління Науково-технічного товариства енергетики та електротехнічної промисловості. Впродовж багатьох років він переобирався науковою та інженерною громадськістю країни на цю посаду, а потім і на посаду віце-президента, голови Виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ). НТСЕУ є правонаступником перших в Україні відділень това­риства енергетиків та електротехніків, які були створені у 1880 р. у Києві, Одесі, Катеринославі, Миколаєві. В останні десятиріччя Товариство очолювали видатні енергетики: Г.П. Клименко, А.В. Гриценко, В.М. Семенюк, О.М. Шеберстов, В.А. Лучніков.

НТСЕУ має певні важелі впливу на формування енергетичної політики України. 24 листопада 2014 р. на черговій звітньо-виборчій конференції НТСЕУ оновлено склад Центрального правлін­ня Спілки. До складу керівного органу Спілки обрані видатні науковці, державні та громадсь­кі діячі: З.Ю. Буцьо, А.А. Долинський, С.Ф. Єрмілов, Л.Н. Конторович, В.Г. Котко, Й.С. Мисак, О.М. Нагорський, І.В. Плачков, С.І. Поташник, І.Г. Сирота, В.Ф. Скляров, Б.С. Стогній, В.В. Токаревський та інші відомі у світі фахівці в галузі енергетики та електро­техніки. Віце-президентами Спілки обрані відомі науковці, державні та громадські діячі: О.В. Кириленко, Є.М. Письменний, а також переобраний О.С. Дупак.

У 2015 р. Спілка планує відзначати своє 135-річчя. Вона має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив Спілки на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежної експерної оцінки проектів законодавчо­нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни. Позитивним прикладом є розробка творчим колективом НТСЕУ проекту Закону України «Про електроенергетику», проведення його громадського обговорення і наступне прийняття Закону Верховною Радою України у 1997 р.

Урочисті збори членів Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

У вирішенні проблем розвитку енергетики Спілка плідно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, Урядом України, Міненерговугілля, Мінприроди, НКРЕКП та іншими відомствами, НАНУ, енергетичними компаніями, науковими та навчальними закладами України. НТСЕУ акредитована в Комітеті Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Спілка є співзасновником журналів «Енергетика та електрифікація», «Електроінформ», «Электри­ческие сети и системы», «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», а також видає газету «Енергетика України в ХХІ столітті». Впродовж останніх 22 років за участі провідних фахівців Спілкою напрацьовуються і кожні два тижні видаються Інформаційно-аналітичні дослі­дження щодо стану і проблем ПЕК України і світу «ЕНЕРГОІНФОРМ-ИНФОРМЭНЕРГО». НТСЕУ спів­працює з міжнародними та всеукраїнськими громадськими об’єднаннями енергетичного та екологічного спрямування.

О.С. Дупак є членом Громадських рад при Міненерговугілля, НКРЕКП України, членом правлінь ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики», Українського ядерного товариства, Національної екологічної ради.

Заклик ветеранів енергетики «Шануймося, бо ми того варті!» став принципом відносин з колегами-енергетиками і просто порядними людьми.