Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Джура Олександр Дмитрович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Джура
Олександр
Дмитрович

Директор Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Доктор філософських наук, професор.
Депутат Івано-Франківської обласної ради.
Дипломант Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації».

Нагороджений нагрудними знаками:
«Відмінник освіти України» (2000 р.),
«Почесний енергетик України»,
«Петро Могила» (2006 р.),
Грамотою Міністерства палива та енергетики України,
медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям»
Nlu7369.jpg
Nlu7370.jpg
Nlu7371.jpg
Nlu7372.jpg
Nlu7373.jpg
Nlu7374.jpg

Життя Олександра Дмитровича Джури спрямоване на творення нового: напоєне сенсом допомоги людям, новими відкриттями, проектами, ідеями – успішного керівника, талановитого науковця, виваженого політика, люблячого чоловіка, чуйного батька, мудрого дідуся, вірного товариша.

Родом він із Поділля. Це край хліборобів і ремісників, козаків і завзятих воїнів, художників і поетів, кобзарів і вчених. Тут любили і страждали, ходили за плугом і боронили рідний край прадіди і діди Олександра Дмитровича. Хмельниччина – це земля батька й матері. Тому завжди Олександр Дмитрович відчуває кревний зв’язок із рідною землею, з Городоччиною, що дала Україні багато відомих постатей, з рідними Лісоводами.

Другою малою батьківщиною, рідною домівкою О.Д. Джури став Прикарпатський край, з яким пов’язана більша частина життя. Тут промайнули студентські роки, тут розпочато педагогічну та наукову діяльність, тут живеться і твориться сьогодні.

Високі лідерські здібності, управлінська, нау­ково-педагогічна майстерність О.Д. Джури є запо­рукою загальновизнаного авторитету та поваги у педагогічному, науковому й енергетичному світі.

«Прийшовши на роботу до Бурштинського енергетичного технікуму 20 листопада 1987 р., я поставив собі за мету зберегти все, що зроблено попередниками. Насамперед було взято курс на згуртованість колективу, оновлення та зміцнення матеріальної бази, а також створення належного морально-психологічного клімату в технікумі.

У 1990 р. відкрито заочне відділення, а в 1992 р. – економічне. З вересня 1991 р. почала функціонувати технічна школа при Бурштинському енергетичному технікумі, яка була перейменована у технічний ліцей, а з 1 вересня 1996 р. – у гімназію.

Впродовж цих років ми доклали значних зусиль для впровадження сучасних передових технологій у навчально-виховний процес. У 2001 р. технікум отримав статус державного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, а нака­зом Міністерства освіти і науки України № 601 від 19 жовтня 2005 р. був реорганізований в енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Реорганізація навчального закладу сприяла поєднанню потужної матеріально-технічної бази коледжу з науково-викладацьким потенціалом технічного університету. Результат цієї співпраці – перший випуск у 2010 р. бакалаврів для енергетичної галузі за двома напрямами підготовки: «Тепло­енергетика», «Економіка підприємства» (денної і заочної форм навчання). У 2011 р. випущено бакалаврів напряму «Електротехніка та електротехнології».

Навчальний заклад був ініціатором створення при енерготехнікумі телестудії, яка стала надбанням міста; історико-етнографічного музею «Берегиня», який одержав статус державного; гімназії, якій надано юридичну самостійність; філії Інституту менеджменту й економіки «Галицька академія».

У коледжі ведеться підготовка фахівців для підприємств, фірм та організацій різних форм власності та різних галузей національної економіки. За час функціонування коледж випустив 12 000 фахівців. Наші випускники займають різні посади – від дирек­тора Бурштинської ТЕС до робітника, що свідчить про високий рівень підготовки студентів. І в цьому велика заслуга всіх нас. Багато працівників коледжу – наші випускники».

© О.Д. Джура