Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Геннадій Польовий

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Геннадій Польовий

Геннадій Польовий

Художник.
Член Національної cпілки художників України.
Учасник республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставок.
Дипломант Всеукраїнських програм «Золотий фонд нації» та «Мистецький Олімп»

Освіту здобув у Київській середній художній школі та Київському державному художньому інституті.

Все творче життя Г. Польового – це 60 років напруженої роботи, справжнього подвижництва. У своїх творах художник немовби освід­чується у безмежній і безкорис­ливій любові до при­роди, до рідної землі, до України.

У мистецтві Геннадія Польового присутні і співіснують два конт­расні світи: образ чистоти і гармонії, поезія чистих джерел. І тоді його палітра стає просвіт­леною, фарби – прозорими, пей­зажні образи теплими; і – світ збурений, що несе відчуття тривоги, драматичних конфліктів. У своїх роздумах і пошуках шляхів він ствер­джує вічні людські цінності, звер­таючись до чистих джерел незай­маної природи, взірець того, якою земля була колись і якою має залишатися: чисте небо, прозорі струмки, сонце і роси, квіти землі. Такий його цикл «Джерела», сповнений духовної чистоти.

Окрема тема «Соняшники України», яка ще з молодих років заполонила увагу художника. Золоте, сяюче міріадами маленьких сонць безмежне соняш­никове поле. Це – «Планета соняшників» Польового. Соняшники золоті, пломенисті, веселі. Вони виконані у різних техніках: темпера­ментним пензлем на тлі неба або на умов­ному фоні, завжди живі і добрі. Дивлячись на них, хочеться ска­зати: «Ось золото твоє, Україно!».

Та центром творчості Г. Польового, нев’янучою його любов’ю постала тема Кара-Дагу – великий лірико-епічний цикл-спо­відь художника, зачаро­ваного красою цього унікального куточка землі Криму.

З роками не припи­няються пошуки нових технік. У творчості Геннадія По­­льового відчутне прагнення «висловитися», розповісти про те, що було ним пережите, сприйняте серцем. Він – митець, який постійно гостро відчуває внутрішній зміст і необхідність своєї праці, своєї мети і свого покликання. Картини Г. Польового поетичні, у них звучить музика високої духовної сили, любов до життя.

Л. Пастух