Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Войтовик Михайло Вікторович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

ТОВ «Мрія»

Войтовик
Михайло
Вікторович

Директор
ТОВ «Мрія»

Михайло Вікторович Войтовик заснував ТОВ «Мрія» у 2000 р. після реорганізації колектив­ного сільськогосподарського підприємства «Мрія», яке знаходиться на території с. Блощенці Білоцерківського району Київської області.

М.В. Войтовик народився і виріс у с. Біляни Вінницької області, тому сільськогосподарська справа, якій присвятив свою працю, знайома йому з дитинства. Впродовж 1981-1982 рр. навчався у середній школі, потім у Вінницькому технічному училищі на токаря, вищу освіту отримав у Білоцерківському сільськогосподарському інституті у 1985-1989 рр. Другу вищу освіту здобув в Українській академії аграрних наук інституту землеробства м. Чабани у 1996-1999 рр. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри землеробства.

Михайло Вікторович упродовж життя постійно навчається та опановує нові знання. У 1998-1999 рр. здобув освіту в Інституті післядипломної освіти керівників і спеціалістів в АПК за спеціальністю «Економіст-бухгалтер».

У 1999 р. М.В. Войтовик захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня та отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.

З 1990 р. до створення ТОВ «Мрія» одночасно з навчанням М.В. Войтовик працював у господарстві в с. Блащенці завідувачем машинного парку, головним агрономом, директором радгоспу, головою КСП.

Здобуті багатогранні теоретичні знання та практичний досвід Михайло Вікторович використовує для розвитку новітніх технологій у своєму господарстві. На сьогодні ТОВ «Мрія» – одне з прогресивних господарств області.

- Михайло Вікторовичу, в яких країнах Ви набували нових професійних знань? Що Вас найбільше вразило?

- Можливість відвідати країни Єврозони – Австрію, Німеччину, а також країну, яка не входить в Єврозону, Швейцарію – надихає на певні роздуми: чому вони так можуть жити, а ми ні? Що лежить в основі? Поспілкувавшись із багатьма фермерами Австрії та Швейцарії, найбільше вразила Швейцарія, а точніше ставлення країни до фермера. Зі слів Президента виставкового центру: «У нас нарахо­вується 55 000 фермерів, середня площа фермерського господарства – 20 га. Ми датуємо сільське господарство в серед­ньому на 40-50 тисяч франків на господарство, тобто 2000 € на гектар. Але за те ми маємо стабільні відрахування до бюджету. І саме основне – отримуємо екологічно чисті продукти харчування. Країна не ввійшла в Єврозону, щоб не завдати шкоди своїм фермерам».

- На яких принципах базується ведення господарства у Швейцарії?

- Виявляється, в Європі немає нічого особливого, от як потрібно господарювати, а не 20 років скитатися зі сходу на захід:

1) це приватна власність на землю 20-50 га;

2) важка праця фермера – це на сім`ю з двох людей 40 дійних корів (10 000 л/корову);

3) це чітка сплата податків, навіть на свічку в церкву;

4) висока дисципліна на всіх рівнях держави.

- Чи можливо створити у нас такі умови?

- Так, безумовно. Візьму своє господарство: на 1989 рік мало 1200 га землі після великих реформаторів, які сільське господарство бачили тільки по телевізору. Пішли незворотні процеси реформування. Тому на базі КСП утворилося: два Товариства з обмеженою відповідальністю, чотири фермерських господарства, вісім одноосібників, три приватні підприємства.

Загалом на підприємствах працює до 350 працівників, а це майже вдвічі більше, ніж у 1990 р.

Заробітна плата складає від 1500 до 7000 грн.

На роботу приїздять із м. Біла Церква та м. Узин.

ТОВ «Мрія» має 300 га землі. Вже вісім років минуло відтоді, як запровадили технологію «No-till». Це єдине господарство в Україні, яке дало відповідь на риторичне питання: «Яка земля залишиться нашим онукам?».

- Розкажіть, будь ласка, про користь впроваженої Вами «No-till» технології.

- Завдяки нульовій технології на землях товариства вже працює природний закон розширеного відтворення ґрунту – зріст гумусу у ґрунті, 0,47 % за 5 років, припинено ерозію ґрунтів. Відчутна екологічна ефективність даної технології – зменшення у 4-6 разів палива, зведе­но до мімімуму наяність ґрунтоообробної техніки, хімічної обробки культур.

- Михайло Вікторовичу, які досягнення здобуло ТОВ «МРІЯ» від впровадження Вами нових методів господарства?

- Досягнуто високого виробництва продукції та її якості, ефективності використання виробничих фондів господарстава. За багатьма показниками ТОВ «Мрія» входить у десятку господарств України за різними рейтенгами. ТОВ «Мрія» отримало статус «Підприємство року-2011», «Лідер галузі-2011», «Агропідприємство року-2012».

То як? Для держави і людей вигідніше таке реформування господарства чи холдинги, які на 10 000 га землі мають 200 працівників?

- Михайло Вікторовичу, на Ваш погляд, які реформи слід провести у сільському господарстві на Україні? - Я маю моральне право висловити своє бачення проведення реформ в Україні:

1) навіть без дотацій сільське господарство має бути локомотивом держави Україна – завдяки нашим чорноземам (а не глини і камінців, як в Європі);

2) площа фермерського господарства від 20 до 300 га, на основі приватної власності на землю (тобто, скільки може обробити сім`я);

3) впровадити єдиний податок на 1 га землі (адже на землі працюють трактористи та різноробочі, які не повинні боятися Податкової інспекції);

4) основна частина податків повинна використовуватися на місцевості, тоді розквітне село;

5) і, нарешті, державні мужі повинні зрозуміти, хто справжній господар у державі. І тоді наше село має бути раєм на Землі.

- Хто може провести реформи у сільському господарстві?

- Нічого особливого чи виняткового не потрібно робити у сільському господарстві, але потрібні професіонали-реформатори, які б любили землю, вміли масштабно мислити та були патріотами держави.

- Яким Ви бачите майбутнє України?

- Я вірю у свою державу і в те, що Україна має шанс стати лідером по виробництву продуктів харчування, а це основа життя! Крім того, побачивши країни Європи, стає зрозуміло, які великі можливості у нашої держави.

Наш великий предок Т.Г. Шевченко сказав:

«Чужого научайтесь і свого не цурайтесь».