Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Броніцький Василь Миколайович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «Івано-Франківськбуд»

Броніцький
Василь Миколайович

Директор ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «Івано-Франківськбуд». Заслужений будівельник України. Академік Академії будівництва України. Нагороджений за вагомий вклад у будівництво і професійні досягнення Грамотою Президії Верховної Ради України

Василь Миколайович Броніцький народився 24 березня 1949 р. у с. Низьколизи Монастириського району Терно­пільської області, українець.

Вищу освіту отримав після закінчення у 1976 р. Івано-Франківського інституту нафти і газу, за фахом – інженер-­механік.

Свою трудову діяльність у будівництві В.М. Броніцький розпочав у 1967 р. з робітничої профе­сії – слюсаря будівельної дільниці. У 1976 р. переведений в СУ «Опоряд­спецбуд» тресту «Прикарпатбуд» на інже­нерну посаду. Працюючи у цій будівельній орга­нізації, постійно підвищу­вав свій професійний рівень. У 1979 р. – інструктор Івано-­Франківського міському партії, а з 1982 р. по 1990 р. обраний звільненим секретарем парт­кому комбінату «Івано-Франківськ­промбуд». З 1990 р. – заступник керуючого тресту «Івано-Франківськбуд», голова наглядової ради, а з 2010 р. – директор ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «Івано-Франківськбуд».

Майже всю свою трудову діяльність Василь Миколайович працював з кадрами у будів­ництві. Виростив багато гідних будівельників.

Перебуваючи на партійній та господарській роботі, органі­зовував і проводив контроль за будівництвом стратегічних об'єктів – заводів «Позитрон», «Тонкого орга­нічного синтезу», «Мехпресів», «Автоливмаш», Домо­будівний комбінат, Радіозавод у м. Івано-Фран­ківськ, заводу «Коломиясільмаш» у м. Коломия та інших об'єктів.

Крім об'єктів промислового призначення дбав про соц­культпобут для будівельників, забез­печення їх житлом. Під контролем В.М. Броніцького побудовано такі об'єкти у м. Івано-Франківськ як музично-драматичний театр, Народ­ний дім, культурно-спортивний комплекс, десятки шкіл і дитячих садків, лікарень в інших населених пунктах Прикарпаття, більше 10 тисяч квартир для будівель­ників у містах Івано-Франківськ, Надвірна, Яремча, Богородчани, Коломия та інших.

У 1986-1988 рр. Василь Миколайович Броніцький брав активну участь в організації та роботі Прикарпатських будівельників на відбудові м. Кіровокан Вірменської республіки, а в 1987-1995 рр. – у будівництві житла та об'єктів соцкультпобуту в Житомирській області для відселен­ня мешканців із Чорнобильської зони.

Працюючи з 1990 р. заступником керуючого трестом «Івано-Франківськбуд», головою наглядової ради това­риства, головою правління, а з 2010 р. – дирек­тором ТДВ «Будіве­льно-монтажна фірма «Івано-Франківськбуд», Василь Миколайович проявив себе грамотним творчим інженером, здібним організа­тором будівельного виробництва, добро­совісним і відповідальним до виконання поставлених завдань. Постійно працює над підвищенням свого технічного рівня, впроваджує новітні технології в будівництво. Свої знання і досвід передає інженерно-­технічним працівникам.

В.М. Броніцький має заслужений авторитет серед будівель­ників і населення області.

У 1990 р. фірма першою серед будівельників м. Івано-Франківська розробила і впровадила метод спорудження житлових будинків за рахунок власних коштів населення.

Всі роботи виконуються на високому професій­ному та якісному рівнях і з врахуванням інтересів замовника. У квартирах, які будує фірма, встанов­люються електро­проводка, індивідуальне опалення із розводкою холодної та гарячої води до точки спожи­вання, метало­пластикові вікна, вітражі; лічильники води, газу, електроенергії; стяжка із встановленням лаг. Сходові площадки і марші облицьовують­ся керамічною плиткою. Будинки спору­джуються із вбудо­ваними гара­жами.

При благоустрої будинкових територій пішохідні доріжки викладаються тротуарною плиткою, розби­ваються клумби, газони, облаштовуються дитячі май­данчики, територія огороджується декоративним мета­левим парка­ном.

Особлива увага приділяється якості робіт. Для цього будівельна лабораторія фірми забезпечена необхідним обладнанням.

Для комплексного обслуговування зданого житло­вого фонду фірма створила ПП ЖЕО «Новий дім».

Зведені будинки фірмою під керівництвом Василя Мико­лайовича Броніцького мають сучасний дизайн, прикра­шають місто, створюють сприятливі умови для життя населення.

Базуючись на багаторічному досвіді будівництва, фірм­а гарантує своїм замовникам високу якість, помірні ціни та стислі терміни виконання робіт.