Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Бондаренко Юрій Купріянович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ

Бондаренко
Юрій Купріянович

Керівник сектору ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.
Кандидат технічних наук.
Член-кореспондент Транспортної академії України.
Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки.
Нагороджений подякою і грамотою Київського міського голови, «За заслуги» Держстандарту України (2004 р.), Державною премією в галузі науки і техніки (2002 р.), нагрудним знаком і сертифікатом Міжнародного інституту зварювання (2006 р.), грамотою «За особливий внесок у ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС» МНС України (2006 р.) та відзначений багатьма грамотами і дипломами

Юрій Купріянович Бондаренко – заступник керівника ОС ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України, сектор «Методологічних проблем забезпечення якості, технічної експертизи, стандартизації і сертифікації у зварювальному виробництві» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, провідний науковий співробітник.

НТЦ «СЕПРОЗ» акредитовано в системі УкрСЕПРО у 1996 р. та призначено Мінекономіки уповноваженим органом із сертифікації продукції, систем забеспечення якості продукції, національного та іноземного виробництва.

Ю.К. Бондаренко – один з організаторів Національного комітету України з неруйнівного контролю та технічної діагностики. Впродовж 26 років входить до складу Правління УТ НКТД, член Товариства зварювальників України, ТК з акредитації по Україні; ТК-44, ТК-78 (технічний комітет із діагностики та неруйнівного контролю). Аудитор із системи якісті «ТUW Ак. Reinland», аудитор із продукції і послуг у системі УкрСЕПРО; один з учасників розробки і гармонізації стандартів та інших НД у галузі зварювання, контролю і забезпечення якості у зварювальному виробництві. Пройшов навчання за програмами «АМОS», «ТUV Ак. Reinland», УкрСЕПРО, НАА України, «TWIINNING Ргojtct», делегат Міжнародного інституту зварювання (IIW). Ю.К. Бондаренко є автором 180 статей та 23 авторських свідоцтв і патентів.

Юрій Купріянович Бондаренко успішно керує провідним в Україні сектором, який здійснює роботи з технічної експертизи та організації випробувань зварювальних конструкцій, виробів, матеріалів, технологій, розробки систем управління якістю зварювального виробництва, а також досліджує проблеми та методи забезпечення якості, технічної експертизи та сертифікації (підтвердження відповідності) у зварювальному виробництві. Здійснює розробку та гармонізацію нормативного забезпечення для сертифікації систем якості, технологічних процесів зварювання та технічних послуг зварювання, неруйнівного контролю, технічної діагностики у зварювальному виробництві на основі гармонізованих міжнародних стандартів серії ISO 3834, ISO 9001, ISO 9956, ISO 15610, ISO 15613, 15015609.

До сфери діяльності входять аналіз, експертиза та дослідження: систем якості у зварювальному виробництві; зварювального устаткування та конструкційних матеріалів; зварювальних конструкцій; зварювальних матеріалів; технологічних процесів зварювання; якості технічних послуг у галузі зварювання, діагностики та неруйнівного контролю.

У складі сектору – наукові співробітники, технічні експерти у галузі безпеки у зварювальному виробництві, аудитори по системі якісті «ТUV Ак. Reinland», «УкрСЕПРО» аудитори із підтвердження відповідності продукції та послуг у галузі зварювального виробництва у національній системі УКРСЕПРО, учасники розробок і гармонізації міжнародних стандартів та інших нормативних документів у галузі зварювання, контролю та забезпечення якості. Співробітники сектору у складі ПК (НААУ) пройшли навчання за програмами систем «АМОS», УкрСЕПРО, ТACIS. Вони є членами Товариства зварювальників України, технічних комітетів (ТК-78, TK-44) та Товариства НК і ТД України, ПК-01 у складі ТК із акредитації (НААУ). Сектор має науково-лабораторну базу та технічне оснащення: засобами вимірювання та випробування, обстеження зварних конструкцій, обладнання та зварювальних матеріалів, а також оснащено комп’ютерною інформаційною системою для аналізу та оцінки зварювального виробництва підприємства у цілому та побудови систем якості зварювального виробництва.

Аналіз стану зварювальних з’єднань мостового переходу через р. Дніпро (м. Київ) експертами «СЕПРОЗ»

Дослідження з метою експертизи здійснюються в акредитованій на технічну компетентність випробувальній лабораторії (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

Співробітники сектору є авторами: книги і монографії – 2; статей – 180; авторських свідоцтв – 20; зарубіжних та вітчизняних патентів – 4. На сьогодні співробітники працюють над проектами із дослідження та розробки нормативного забезпечення для серти­фікації систем якості у зварювальному виробництві України на основі гармонізованих між­народних стандартів серії ISO 3834, ISO 10014, встановлюють вимоги до якості зварювання металічних конструкцій та зварювального вироб­ництва, здійснюють аналіз нових міжнародних вимог до випробувальних лабораторій відповідно до ISO/IЕС 17025:2005 (ДСТУ ISO/IЕС 17025:2008, ІSO 17043). зварних конструкцій». У результаті будуть розроблені додаткові державні стандарти України на основі серій IS09001, IS0 3834, які відповідають вимогам міжнародних стандартів якості зварних металічних конструкцій та зварювального виробництва.