Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Іванова Тетяна Павлівна

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

Іванова
Тетяна
Павлівна

Заступник генерального директора з лікувальної роботи НДСЛ «ОХМАТДИТ».
Кандидат медичних наук.
Заслужений лікар України.
Нагороджена грамотами МОЗ України та Київської міської державної адміністрації

Тетяна Павлівна Іванова народилася 21 жовтня 1962 р. у Хмельницькій області в сім'ї службовців. Заміжня, має доньку Марію.

Закінчила Київський медінститут, за фахом – лікар-гематолог. Лікар вищої категорії з організації охорони здоров’я та по дитячій гематології.

Закінчила заочну аспірантуру в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, захистила кандидатську дисертацію.

Тетяна Павлівна є ініціатором створення самостійно функціонуючих центрів Націо­нальної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», а саме: неонатологічного, метабо­лічного. Ці центри стали клінічними базами для надання вузькоспеціалізованої допомоги на націо­нальному рівні дітям із рідкісними захворюваннями із застосуванням передових техноло­гій діагностики та лікування вкрай важких хворих та глибоконедоношених новонароджених.

Основними завданнями Метаболічного центру є удосконалення медичної допомоги хворих зі спадковими порушеннями обміну речовин.

Діяльність центру направ­лена не лише на виявлення і діагностику спадкових метаболічних порушень з використанням новітніх технологій, а і на створення Всеукраїнського реєстру спадкових метаболічних порушень, розробку і проведення сучасних лікувальних заходів, забезпечення постійного клініко-лабораторного диспансерного нагляду та впровадження спеціалізованих програм медико-соціальної реабілітації хворих.

Метою створення Неонатологічного центру є забезпечення сучасної, якісної та ефек­тивної медичної допомоги значно недоношеним новонародженим та новонародженим з вродженими вадами розвитку, які потребують хірургічної корекції. Це дасть можливість покращити результати виходжування новонароджених з дуже низькою масою тіла, зниження летальності та інвалідності новонароджених, покращення якості життя дітей з дуже малою масою тіла, важкою перинатальною патологією.

Т.П. Іванова вперше в Україні забезпечила розробку та впровадження разом з кафед­рою неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика клінічних протоколів для надання спеціалізованої медичної допомоги недоношеним ново­народженим. Ці протоколи стали основою для створення відповідних клінічних настанов.

Тетяна Павлівна зробила вагомий внесок у науково-практичну частину організації охорони здоров’я України. Вона запропонувала новий підхід до визначення якості медичної допо­моги на основі об'єктно, суб'єктно- та процесно-орієнтованих систем, який дозволив обґрунтувати оптимізацію оцінки якості в прикладній медицині та управління процесами оптимізації трудового колективу.

Співробітники, очолюваних Тетяною Павлівною Івановою підрозділів, брали активну участь у розробці Протоколів МОЗ України, призначених для діагностики та лікування різних хвороб порушення метаболізму.

Т.П. Іванова налагодила діяльність трансфузіологічної служби лікарні.

Науково-практична конференція з міжнародною участю з орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ»